Autó adat

Autós információk

Autós hírek, hasznos infók és érdekességek a hazai- és nemzetközi autós eseményekről. A Járművek története. Információk az értékesítési ajánlatokról.

Autó átírás menete és költségei

Az autó átírás elindítását a tulajdonos vagy az ő képviselője, meghatalmazottja végezheti. A lakhely szerinti illetékes Járási Hivatalnál vagy a Kormányablakokban (autó átírás okmányiroda látogatásával egyszerűen megtehető). A koronavírus járvány miatt már online autó átírás ügyintézésre is van lehetőség.

A jármű új tulajdonosa által kezdeményezett eljárás, mely a tulajdonjog-változásnak a járműnyilvántartásba való bejegyzésére és az új tulajdonos adatait tartalmazó törzskönyv kiadására irányul.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
– a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,
– az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
– a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, vagy a mentességet igazoló okiratot (pl. egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházása esetén házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat)
– az ügyfél-azonosító okmányt, ami
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott
– személyazonosságát igazoló okmány , illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás,
jogi személy esetében
– ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
– a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot

– a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz esetében – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását,-
– a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.

A közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a jármű műszaki alkalmasságát. Ezt a tényt a bemutatott forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatában jelölni kell.

Autó átírás költségei

  • Törzskönyv illetéke: 6 000 Ft
  • Forgalmi engedély illetéke: 6 000 Ft

Ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül. Rendszámtáblával kapcsolatos díjak:

  • 1 pár általános rendszámtábla: 8500 Ft (1 darab: 5500 Ft)
  • 1 pár különleges rendszámtábla: 15000,- Ft
  • egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 112 450 Ft
  • egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: 435 000 Ft
  • 1 pár zöld alapszínű különleges rendszámtábla: 8 500 Ft

Vagyonszerzési illeték

Vagyonszerzési illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni.

Jármű teljesítménye és kora Vagyonszerzési illeték mértéké
 0-40 kW, 0-3 éves  550 Ft/kW
 41-80  kW, 0-3 éves  650 Ft/kW
 81-120  kW, 0-3 éves  750 Ft/kW
 120 kW felett, 0-3 éves  850 Ft/kW
 0-40 kW, 4-8 éves  450 Ft/kW
 41-80  kW, 4-8 éves  550 Ft/kW
 81-120  kW, 4-8 éves  650 Ft/kW
 120 kW felett, 4-8 éves  750 Ft/kW
 0-40 kW,  8 év felett  300 Ft/kW
 41-80  kW,  8 év felett  450 Ft/kW
 81-120  kW,  8 év felett  550 Ft/kW
 120 kW felett,  8 év felett  650 Ft/kW

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 21 nap. Sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül.
Sommás eljárásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott,nincs ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot. Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon túl függő hatályú döntést kell hozni. Forrás: https://kormanyablak.hu/

Hozzászólások lezárva.